“Un bon estat físic és el primer requisit per ser feliç.”

Aquesta frase de J.H. Pilates podria resumir perfectament la filosofia del mètode creat per ell.

Un bon estat físic, que s’assoleix fent intervenir ,no només el cos, sinó també la ment i l’esperit, amb l’objectiu final de, tal com deia el mestre Pilates: “realitzar les diferents tasques de la nostra vida diària amb energia i satisfacció”.

pilates

Pilates és un programa d’entrenament físic i mental que considera el cos i la ment com una unitat. Un sistema únic d’exercicis d’estiraments i enfortiment corporal, desenvolupat totalment per Joseph Hubertus Pilates, fa gairebé 90 anys!

Es treballa el mètode classic, en seqüències de moviments controlats i precisos amb un equip d’aparells.

Es treballa en seqüències de moviments controlats i precisos amb un equip d’aparells dissenyats pel mateix J.H. Pilates, que       ofereixen un conjunt de resistències variables a l’esforç muscular, evitant l’impacte, i la pressió sobre els músculs i les articulacions.

Les persones que practiquen amb regularitat aquest mètode desenvolupen la força —creant un cos tonificat però més harmònic—, milloren la flexibilitat i la seva postura i, com a resultat, es mouen amb més agilitat i aconsegueixen un cos més fort, més dúctil, evitant lesions i amb una figura molt estilitzada.

pilates

Per a qui és indicat el Mètode Pilates?

El Mètode Pilates és adient per a persones de qualsevol edat, sexe i condició física que desitgin millorar la seva salut amb els beneficis ràpids i directes que proporciona aquesta tècnica. L’atenció és totalment personalitzada i es centra en el benestar físic i l’harmonia estètica de cada persona, per tal de corregir lesions, problemes posturals o desequilibris corporals.

Pilates es adequat també per dones embarassades, nens, persones de 3a edat i inclús persones amb certes patologies es poden beneficiar.

El Mètode Pilates permet:

  • Augmentar la força i l’elasticitat sense afegir massa muscular.
  • Prevenir lesions.
  • Practicar activitat física moderada encara que existeixin lesions.
  • Equilibrar el cos enfortint els músculs dèbils i estirant els que han perdut elasticitat.
  • Corregir la postura.
  • Recuperar agilitat i control corporal.
  • Millorar la respiració.
  • Augmentar la concentració.
  • Millorar l’estètica general del cos.