Membership cards

Mati. 4 sessions · Badalona

65 4 sessions al mes

SESSIO DE GRUP AMB TOTL EQUIPAMENT DE PILATES 4 SESSIONS MENSUALS 1 SESSIÓ SETMANAL EN HORARI FIXE EN GRUP DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT

Tarda. 4 sessions · Badalona

85 4 sessions al mes

SESSIO DE GRUP AMB TOT L'EQUIPAMENT DE PILATES 4 SESSIONS MENSUALS 1 SESSIÓ SETMANAL EN HORARI FIXE EN GRUP DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT

Mati&Tarda. 8 sessions · Badalona

90 8 sessions al mes

SESSIO DE GRUP AMB TOT L EQUIPAMENT DE PILATES 8 SESSIONS MENSUALS 2 SESSIONS SETMANALS EN HORARI FIXE DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT

Mati&Tarda. 10 sessions · Badalona

115 10 sessions al mes

SESSIO DE GRUP AMB TOT L EQUIPAMENT DE PILATES 10 SESSIONS MENSUALS 2 SESSIONS SETMANALS EN HORARI FIXE + 2 SESSIONS EXTRA EN EL MES EN CURS DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT SERVEI DE BOGADERIA

Sessió individual · Badalona

40 Per sessió

SESSIÓ PRIVADA AMB TOT L EQUIPAMENT DE PILATES BONUS DE 5 O 10 SESSIONS COORDINAR L AGENDA AMB LA RECECEPCIÓ DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT SERVEI DE BOGADERIA

Mati&Tarda. 8 sessions · Diagonal

100 8 sessions al mes

SESSIO DE GRUP AMB TOT L EQUIPAMENT DE PILATES 8 SESSIONS MENSUALS 2 SESSIONS SETMANALS EN HORARI FIXE DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT

Tardes. 8 sessions · Diagonal

110 8 sessions al mes

SESSIO DE GRUP AMB TOT L EQUIPAMENT DE PILATES 8 SESSIONS MENSUALS 2 SESSIONS SETMANALS EN HORARI FIXE DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT SERVEI DE BOGADERIA

Matins. 8 sessions · Diagonal

85 8 sessions al mes

SESSIO DE GRUP AMB TOT L EQUIPAMENT DE PILATES 8 SESSIONS MENSUALS 2 SESSIONS SETMANALS EN HORARI FIXE DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT

Matins. 4 sessions · Diagonal

65 4 sessions al mes

SESSIO DE GRUP AMB TOT L EQUIPAMENT DE PILATES 4 SESSIONS MENSUALS 1 SESSIÓ SETMANAL EN HORARI FIXE DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT

Tardes. 4 sessions · Diagonal

85 4 sessions al mes

SESSIO DE GRUP AMB TOT L EQUIPAMENT DE PILATES 4 SESSIONS MENSUALS 1 SESSIÓ SETMANAL EN HORARI FIXE DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT

Sessió individual · Diagonal

40 Per sessió

SESSIÓ PRIVADA AMB TOT L EQUIPAMENT DE PILATES BONUS DE 5 O 10 SESSIONS COORDINAR L AGENDA AMB LA RECECEPCIÓ DURADA: 55 MINUTS SERVEI DE TOVALLOLA GRATUÏT SERVEI DE BOGADERIA

Order form

Please fill out the form and we'll get back to you asap